III. Qt Libraries

Table of Contents
7. Libraries
7.1. Introduction
7.2. Interfaces for libQtCore
7.2.1. Qt4 Core Functions
7.2.2. Qt4 Models
7.2.3. Qt4 Internationalization
7.2.4. Qt4 Containers
7.2.5. Qt4 Events
7.2.6. Qt4 Arrays
7.2.7. Qt4 Plugins
7.2.8. Qt4 Date and Time
7.2.9. Qt4 Miscellaneous
7.2.10. Qt4 Text
7.2.11. Qt4 Input/Output
7.2.12. Qt4 Core Application
7.2.13. Qt4 Object Model
7.2.14. Qt4 Threading
7.2.15. Qt4 2D Graphics
7.2.16. Qt4 Internals
7.3. Data Definitions for libQtCore
7.3.1. QtCore/qabstracteventdispatcher.h
7.3.2. QtCore/qabstractfileengine.h
7.3.3. QtCore/qabstractitemmodel.h
7.3.4. QtCore/qatomic.h
7.3.5. QtCore/qbasictimer.h
7.3.6. QtCore/qbitarray.h
7.3.7. QtCore/qbuffer.h
7.3.8. QtCore/qbytearray.h
7.3.9. QtCore/qbytearraymatcher.h
7.3.10. QtCore/qchar.h
7.3.11. QtCore/qcoreapplication.h
7.3.12. QtCore/qcoreevent.h
7.3.13. QtCore/qdatastream.h
7.3.14. QtCore/qdatetime.h
7.3.15. QtCore/qdebug.h
7.3.16. QtCore/qdir.h
7.3.17. QtCore/qeventloop.h
7.3.18. QtCore/qfactoryinterface.h
7.3.19. QtCore/qfile.h
7.3.20. QtCore/qfileinfo.h
7.3.21. QtCore/qfsfileengine.h
7.3.22. QtCore/qglobal.h
7.3.23. QtCore/qhash.h
7.3.24. QtCore/qiodevice.h
7.3.25. QtCore/qlibrary.h
7.3.26. QtCore/qlibraryinfo.h
7.3.27. QtCore/qline.h
7.3.28. QtCore/qlinkedlist.h
7.3.29. QtCore/qlist.h
7.3.30. QtCore/qlocale.h
7.3.31. QtCore/qmap.h
7.3.32. QtCore/qmetaobject.h
7.3.33. QtCore/qmetatype.h
7.3.34. QtCore/qmimedata.h
7.3.35. QtCore/qmutex.h
7.3.36. QtCore/qnamespace.h
7.3.37. QtCore/qobject.h
7.3.38. QtCore/qobjectcleanuphandler.h
7.3.39. QtCore/qobjectdefs.h
7.3.40. QtCore/qpair.h
7.3.41. QtCore/qplugin.h
7.3.42. QtCore/qpluginloader.h
7.3.43. QtCore/qpoint.h
7.3.44. QtCore/qprocess.h
7.3.45. QtCore/qreadwritelock.h
7.3.46. QtCore/qrect.h
7.3.47. QtCore/qregexp.h
7.3.48. QtCore/qsemaphore.h
7.3.49. QtCore/qsettings.h
7.3.50. QtCore/qshareddata.h
7.3.51. QtCore/qsignalmapper.h
7.3.52. QtCore/qsize.h
7.3.53. QtCore/qsocketnotifier.h
7.3.54. QtCore/qstring.h
7.3.55. QtCore/qstringlist.h
7.3.56. QtCore/qstringmatcher.h
7.3.57. QtCore/qtemporaryfile.h
7.3.58. QtCore/qtextcodec.h
7.3.59. QtCore/qtextcodecplugin.h
7.3.60. QtCore/qtextstream.h
7.3.61. QtCore/qthread.h
7.3.62. QtCore/qthreadstorage.h
7.3.63. QtCore/qtimer.h
7.3.64. QtCore/qtranslator.h
7.3.65. QtCore/qurl.h
7.3.66. QtCore/quuid.h
7.3.67. QtCore/qvariant.h
7.3.68. QtCore/qvector.h
7.3.69. QtCore/qwaitcondition.h
7.4. Interface Definitions for libQtCore
_Z7qMallocm -- allocate memory block
_Z7qMemSetPvim -- fill memory with a constant byte
_Z8qMemCopyPvPKvm -- copy memory area
_Z8qReallocPvm -- change the size of memory block
7.5. Interfaces for libQtGui
7.5.1. Qt4 GUI Functions
7.5.2. Qt4 Organizers
7.5.3. Qt4 Events
7.5.4. Qt4 Fonts
7.5.5. Qt4 Colors
7.5.6. Qt4 Accessibility
7.5.7. Qt4 Validators
7.5.8. Qt4 Plugins
7.5.9. Qt4 Models and Views
7.5.10. Qt4 Dialogs
7.5.11. Qt4 Date and Time
7.5.12. Qt4 Miscellaneous
7.5.13. Qt4 Paint Device
7.5.14. Qt4 Multimedia
7.5.15. Qt4 Layouts
7.5.16. Qt4 Style
7.5.17. Qt4 Text
7.5.18. Qt4 Main Window and Application
7.5.19. Qt4 Menus
7.5.20. Qt4 Widgets
7.5.21. Qt4 Drag and Drop
7.5.22. Qt4 2D Graphics
7.6. Data Definitions for libQtGui
7.6.1. QtGui/qabstractbutton.h
7.6.2. QtGui/qabstractitemdelegate.h
7.6.3. QtGui/qabstractitemview.h
7.6.4. QtGui/qabstractpagesetupdialog.h
7.6.5. QtGui/qabstractprintdialog.h
7.6.6. QtGui/qabstractproxymodel.h
7.6.7. QtGui/qabstractscrollarea.h
7.6.8. QtGui/qabstractslider.h
7.6.9. QtGui/qabstractspinbox.h
7.6.10. QtGui/qabstracttextdocumentlayout.h
7.6.11. QtGui/qaccessible.h
7.6.12. QtGui/qaccessiblebridge.h
7.6.13. QtGui/qaccessibleobject.h
7.6.14. QtGui/qaccessibleplugin.h
7.6.15. QtGui/qaccessiblewidget.h
7.6.16. QtGui/qaction.h
7.6.17. QtGui/qactiongroup.h
7.6.18. QtGui/qapplication.h
7.6.19. QtGui/qbitmap.h
7.6.20. QtGui/qboxlayout.h
7.6.21. QtGui/qbrush.h
7.6.22. QtGui/qbuttongroup.h
7.6.23. QtGui/qcdestyle.h
7.6.24. QtGui/qcheckbox.h
7.6.25. QtGui/qclipboard.h
7.6.26. QtGui/qcolor.h
7.6.27. QtGui/qcolordialog.h
7.6.28. QtGui/qcolormap.h
7.6.29. QtGui/qcombobox.h
7.6.30. QtGui/qcommonstyle.h
7.6.31. QtGui/qcursor.h
7.6.32. QtGui/qdatetimeedit.h
7.6.33. QtGui/qdesktopwidget.h
7.6.34. QtGui/qdial.h
7.6.35. QtGui/qdialog.h
7.6.36. QtGui/qdirmodel.h
7.6.37. QtGui/qdockwidget.h
7.6.38. QtGui/qdrag.h
7.6.39. QtGui/qerrormessage.h
7.6.40. QtGui/qevent.h
7.6.41. QtGui/qfiledialog.h
7.6.42. QtGui/qfocusframe.h
7.6.43. QtGui/qfont.h
7.6.44. QtGui/qfontdatabase.h
7.6.45. QtGui/qfontdialog.h
7.6.46. QtGui/qfontinfo.h
7.6.47. QtGui/qfontmetrics.h
7.6.48. QtGui/qframe.h
7.6.49. QtGui/qgridlayout.h
7.6.50. QtGui/qgroupbox.h
7.6.51. QtGui/qheaderview.h
7.6.52. QtGui/qicon.h
7.6.53. QtGui/qiconengine.h
7.6.54. QtGui/qiconengineplugin.h
7.6.55. QtGui/qimage.h
7.6.56. QtGui/qimageiohandler.h
7.6.57. QtGui/qimagereader.h
7.6.58. QtGui/qimagewriter.h
7.6.59. QtGui/qinputcontext.h
7.6.60. QtGui/qinputcontextfactory.h
7.6.61. QtGui/qinputcontextplugin.h
7.6.62. QtGui/qinputdialog.h
7.6.63. QtGui/qitemdelegate.h
7.6.64. QtGui/qitemeditorfactory.h
7.6.65. QtGui/qitemselectionmodel.h
7.6.66. QtGui/qkeysequence.h
7.6.67. QtGui/qlabel.h
7.6.68. QtGui/qlayout.h
7.6.69. QtGui/qlayoutitem.h
7.6.70. QtGui/qlcdnumber.h
7.6.71. QtGui/qlineedit.h
7.6.72. QtGui/qlistview.h
7.6.73. QtGui/qlistwidget.h
7.6.74. QtGui/qmainwindow.h
7.6.75. QtGui/qmatrix.h
7.6.76. QtGui/qmenu.h
7.6.77. QtGui/qmenubar.h
7.6.78. QtGui/qmenudata.h
7.6.79. QtGui/qmessagebox.h
7.6.80. QtGui/qmime.h
7.6.81. QtGui/qmotifstyle.h
7.6.82. QtGui/qmovie.h
7.6.83. QtGui/qpagesetupdialog.h
7.6.84. QtGui/qpaintdevice.h
7.6.85. QtGui/qpaintengine.h
7.6.86. QtGui/qpainter.h
7.6.87. QtGui/qpainterpath.h
7.6.88. QtGui/qpalette.h
7.6.89. QtGui/qpen.h
7.6.90. QtGui/qpicture.h
7.6.91. QtGui/qpictureformatplugin.h
7.6.92. QtGui/qpixmap.h
7.6.93. QtGui/qpixmapcache.h
7.6.94. QtGui/qplastiquestyle.h
7.6.95. QtGui/qpolygon.h
7.6.96. QtGui/qprintdialog.h
7.6.97. QtGui/qprintengine.h
7.6.98. QtGui/qprinter.h
7.6.99. QtGui/qprogressbar.h
7.6.100. QtGui/qprogressdialog.h
7.6.101. QtGui/qproxymodel.h
7.6.102. QtGui/qpushbutton.h
7.6.103. QtGui/qradiobutton.h
7.6.104. QtGui/qregion.h
7.6.105. QtGui/qrgb.h
7.6.106. QtGui/qrubberband.h
7.6.107. QtGui/qscrollarea.h
7.6.108. QtGui/qscrollbar.h
7.6.109. QtGui/qsessionmanager.h
7.6.110. QtGui/qshortcut.h
7.6.111. QtGui/qsizegrip.h
7.6.112. QtGui/qsizepolicy.h
7.6.113. QtGui/qslider.h
7.6.114. QtGui/qsortfilterproxymodel.h
7.6.115. QtGui/qsound.h
7.6.116. QtGui/qspinbox.h
7.6.117. QtGui/qsplashscreen.h
7.6.118. QtGui/qsplitter.h
7.6.119. QtGui/qstackedlayout.h
7.6.120. QtGui/qstackedwidget.h
7.6.121. QtGui/qstandarditemmodel.h
7.6.122. QtGui/qstatusbar.h
7.6.123. QtGui/qstringlistmodel.h
7.6.124. QtGui/qstyle.h
7.6.125. QtGui/qstylefactory.h
7.6.126. QtGui/qstyleoption.h
7.6.127. QtGui/qstylepainter.h
7.6.128. QtGui/qstyleplugin.h
7.6.129. QtGui/qsyntaxhighlighter.h
7.6.130. QtGui/qtabbar.h
7.6.131. QtGui/qtableview.h
7.6.132. QtGui/qtablewidget.h
7.6.133. QtGui/qtabwidget.h
7.6.134. QtGui/qtextbrowser.h
7.6.135. QtGui/qtextcursor.h
7.6.136. QtGui/qtextdocument.h
7.6.137. QtGui/qtextdocumentfragment.h
7.6.138. QtGui/qtextedit.h
7.6.139. QtGui/qtextformat.h
7.6.140. QtGui/qtextlayout.h
7.6.141. QtGui/qtextlist.h
7.6.142. QtGui/qtextobject.h
7.6.143. QtGui/qtextoption.h
7.6.144. QtGui/qtexttable.h
7.6.145. QtGui/qtoolbar.h
7.6.146. QtGui/qtoolbox.h
7.6.147. QtGui/qtoolbutton.h
7.6.148. QtGui/qtooltip.h
7.6.149. QtGui/qtreeview.h
7.6.150. QtGui/qtreewidget.h
7.6.151. QtGui/qtreewidgetitemiterator.h
7.6.152. QtGui/qvalidator.h
7.6.153. QtGui/qvfbhdr.h
7.6.154. QtGui/qwhatsthis.h
7.6.155. QtGui/qwidget.h
7.6.156. QtGui/qwindowdefs.h
7.6.157. QtGui/qwindowsstyle.h
7.6.158. QtGui/qwmatrix.h
7.6.159. QtGui/qworkspace.h
7.7. Interfaces for libQtXml
7.7.1. Qt4 XML
7.8. Data Definitions for libQtXml
7.8.1. QtXml/qdom.h
7.8.2. QtXml/qxml.h
7.9. Interfaces for libQtOpenGL
7.9.1. Qt4 OpenGL
7.10. Data Definitions for libQtOpenGL
7.10.1. QtOpenGL/qgl.h
7.10.2. QtOpenGL/qglcolormap.h
7.10.3. QtOpenGL/qglpixelbuffer.h
7.11. Interfaces for libQtSql
7.11.1. Qt4 SQL
7.12. Data Definitions for libQtSql
7.12.1. QtSql/qsql.h
7.12.2. QtSql/qsqldatabase.h
7.12.3. QtSql/qsqldriver.h
7.12.4. QtSql/qsqldriverplugin.h
7.12.5. QtSql/qsqlerror.h
7.12.6. QtSql/qsqlfield.h
7.12.7. QtSql/qsqlindex.h
7.12.8. QtSql/qsqlquery.h
7.12.9. QtSql/qsqlquerymodel.h
7.12.10. QtSql/qsqlrecord.h
7.12.11. QtSql/qsqlrelationaltablemodel.h
7.12.12. QtSql/qsqlresult.h
7.12.13. QtSql/qsqltablemodel.h
7.13. Interfaces for libQtSvg
7.13.1. Qt4 Svg
7.14. Data Definitions for libQtSvg
7.14.1. QtSvg/qsvgrenderer.h
7.14.2. QtSvg/qsvgwidget.h
7.15. Interfaces for libQtNetwork
7.15.1. Qt4 Network
7.16. Data Definitions for libQtNetwork
7.16.1. QtNetwork/qabstractsocket.h
7.16.2. QtNetwork/qftp.h
7.16.3. QtNetwork/qhostaddress.h
7.16.4. QtNetwork/qhostinfo.h
7.16.5. QtNetwork/qhttp.h
7.16.6. QtNetwork/qnetworkproxy.h
7.16.7. QtNetwork/qtcpserver.h
7.16.8. QtNetwork/qtcpsocket.h
7.16.9. QtNetwork/qudpsocket.h
7.16.10. QtNetwork/qurlinfo.h